Vaccination Data Collection Information for Offline Classes

Bhonsala Military College    18-Oct-2021
Total Views |
 
 
भोंसला मिलीटरी कॉलेज ,नाशिक ऑफलाईन वर्ग सुरु करण्यासाठी विद्यार्थ्यांचे दोन्ही लसीकरण झालेले असणे आवश्यक आहे . त्या दृष्टीने विद्यार्थ्यांनी खालील माहिती ताबडतोब भरून देणे अनिवार्य आहे.