ज्ञानेश्वरी निरुपणकार पद्माकर देशपांडे यांच्या स्वबोध ज्ञानेश्वरीतून......

Bhonsala Military College    02-Dec-2021
Total Views |
 

Swabodh Dyneshwari _1&nbs
 
संत ज्ञानेश्वर......१३ व्या शतकातील प्रसिद्ध मराठी संत आणि कवी होते. भागवत संप्रदायाचे प्रवर्तक, योगी व तत्वज्ञ म्हणूनही ते परिचित होते. भावार्थदीपिका (ज्ञानेश्वरी) अमृतानुभव, चांगदेवपाष्टी व हरिपाठाचे अभंग या त्यांच्या काव्यरचना आहेत. अध्यात्म आणि तत्वज्ञानविषयक विचार मराठीतूनही व्यक्त करता येतात असा विश्वास संत ज्ञानेश्वरांनी आपल्या ग्रंथकर्तृत्वातून निर्माण केला. त्यामुळे समाजातील सर्व थरांतील लोकांबरोबरच विद्यार्थी.शिक्षक,शिक्षकेत्तर कर्मचारी अशा सर्वांनाच हे विचार ऐकायला मिळावे,आध्यात्मिक प्रेरणा मिळावी. जीवनासाठी दिशादर्शक ठरणाऱ्या याच ग्रंथातील विविध बाबींचे सारं ऐकूया ज्येष्ठ पत्रकार व स्वबोध ज्ञानेश्वरी निरुपणकार पद्माकर देशपांडे यांच्या स्वबोध ज्ञानेश्वरीतून...... 
 
 1. स्वबोध ज्ञानेश्वरी भाग १- जेष्ठ निरुपणकार श्री. पद्माकर देशपांडे यांच्या स्वरात
 https://youtu.be/RqP9shIChcc?t=3

2. स्वबोध ज्ञानेश्वरी भाग २
https://youtu.be/Ous3MHl7lmw?t=3

3.स्वबोध ज्ञानेश्वरी भाग 3
https://youtu.be/ethDH3YWCSQ?t=2

4.स्वबोध ज्ञानेश्वरी भाग ४
https://youtu.be/EX87VQjJJ7M?t=31

5. स्वबोध ज्ञानेश्वरी भाग ५
https://youtu.be/YSqIWC2zbIA?t=1

6. स्वबोध ज्ञानेश्वरी भाग ६
https://youtu.be/hFlxpSHblsg?t=21

7. स्वबोध ज्ञानेश्वरी भाग ७
https://youtu.be/NkVY835S0-c?t=1

8. स्वबोध ज्ञानेश्वरी भाग ८
https://youtu.be/QXLaWcjaLXk

9. स्वबोध ज्ञानेश्वरी भाग ९
https://youtu.be/-Ev2UxwyiXw?t=1

10. स्वबोध ज्ञानेश्वरी भाग १०
https://youtu.be/AkPiGOVCUY8

11. स्वबोध ज्ञानेश्वरी भाग ११
https://youtu.be/QZPkdQmzVjo

12. स्वबोध ज्ञानेश्वरी भाग १२
https://youtu.be/Zqz8G2O4Y-g

13. स्वबोध ज्ञानेश्वरी भाग १३
https://youtu.be/tEpkBIq3Y_s

14. स्वबोध ज्ञानेश्वरी भाग १४
https://youtu.be/7RK5ywyCOIQ

15. स्वबोध ज्ञानेश्वरी भाग १५
https://youtu.be/fNuamDNuNGQ

16. स्वबोध ज्ञानेश्वरी भाग १६
https://youtu.be/a6N2kxhKxbY

17. स्वबोध ज्ञानेश्वरी भाग १७
https://youtu.be/53uPydHExt8

18. स्वबोध ज्ञानेश्वरी भाग १८
https://youtu.be/UzYBn3xp5tg

19. स्वबोध ज्ञानेश्वरी भाग १९
https://youtu.be/jVKBe6NcCEM

20. स्वबोध ज्ञानेश्वरी भाग २०
https://youtu.be/BNHDsDKVtTE

21. स्वबोध ज्ञानेश्वरी भाग २१
https://youtu.be/SJkL0ndDKSE

22. स्वबोध ज्ञानेश्वरी भाग २२
https://youtu.be/aieLXYnMtio

23. स्वबोध ज्ञानेश्वरी भाग २३
https://youtu.be/ZtlkLglpj98

24. स्वबोध ज्ञानेश्वरी भाग २४
https://youtu.be/u4bhDoBMqsE

25. स्वबोध ज्ञानेश्वरी भाग २५
https://youtu.be/B3ppYl-0K7c

26. स्वबोध ज्ञानेश्वरी भाग २६
https://youtu.be/Zs6r-mYJZqo

27. स्वबोध ज्ञानेश्वरी भाग २७
https://youtu.be/fFLc44BLWcE

28. स्वबोध ज्ञानेश्वरी भाग २८
https://youtu.be/uF9VBn0Btlg

29. स्वबोध ज्ञानेश्वरी भाग २९
https://youtu.be/nXO_Clg9s4E

30. स्वबोध ज्ञानेश्वरी भाग ३०
https://youtu.be/RpovxgoZLBs
 
31. स्वबोध ज्ञानेश्वरी भाग ३१
https://youtu.be/S9KUhWZOMBo

32. स्वबोध ज्ञानेश्वरी भाग ३२
https://youtu.be/5jfDsok5vcQ

33. स्वबोध ज्ञानेश्वरी भाग ३३
https://youtu.be/SVI0I6pmWyI

34. स्वबोध ज्ञानेश्वरी भाग ३४
https://youtu.be/hYQCquEBAhc

35. स्वबोध ज्ञानेश्वरी भाग ३५
https://youtu.be/bp-YjRc3Pw0

36. स्वबोध ज्ञानेश्वरी भाग ३६
https://youtu.be/DpEVz5JXHdg

37. स्वबोध ज्ञानेश्वरी भाग ३७
https://youtu.be/CIhQfFCbies

38. स्वबोध ज्ञानेश्वरी भाग ३८
https://youtu.be/kusPVDi3uww

39. स्वबोध ज्ञानेश्वरी भाग ३९
https://youtu.be/czeH4Wh-PYI

40. स्वबोध ज्ञानेश्वरी भाग ४०
https://youtu.be/7FFXAyVvgr4

41. स्वबोध ज्ञानेश्वरी भाग ४१
https://youtu.be/9xiry-rbxQs

42. स्वबोध ज्ञानेश्वरी भाग ४२
https://youtu.be/uEkCEkq-pB8

43. स्वबोध ज्ञानेश्वरी भाग ४३
https://youtu.be/Nqzfl-TXi4E

44. स्वबोध ज्ञानेश्वरी भाग ४४
https://youtu.be/9d2yFWnuSaI

45. स्वबोध ज्ञानेश्वरी भाग ४५
https://youtu.be/74QYJEhqmxA

46. स्वबोध ज्ञानेश्वरी भाग ४६
https://youtu.be/17irwsjb6H4

47. स्वबोध ज्ञानेश्वरी भाग ४७
https://youtu.be/94WzK-Pa7w0

48. स्वबोध ज्ञानेश्वरी भाग ४८
https://youtu.be/vFTplEnSq7c

49. स्वबोध ज्ञानेश्वरी भाग ४९
https://youtu.be/cdDRy6ys0ms

50. स्वबोध ज्ञानेश्वरी भाग ५०
https://youtu.be/QVlJVx2XrhQ
 
 51. स्वबोध ज्ञानेश्वरी भाग ५१
https://youtu.be/WWu2X211LrQ

52. स्वबोध ज्ञानेश्वरी भाग ५२
https://youtu.be/K2yBn9iDomc

53. स्वबोध ज्ञानेश्वरी भाग ५३
https://youtu.be/N2_LHQqAUiI

54. स्वबोध ज्ञानेश्वरी भाग ५४
https://youtu.be/3mTJng6bjS4

55. स्वबोध ज्ञानेश्वरी भाग ५५
https://youtu.be/_RoUFztZ3j8

56. स्वबोध ज्ञानेश्वरी भाग ५६
https://youtu.be/aKvHIVf7EjA

57. स्वबोध ज्ञानेश्वरी भाग ५७
https://youtu.be/gvNB2bYzdsY

58. स्वबोध ज्ञानेश्वरी भाग ५८
https://youtu.be/ABgHi5eE2XE

59. स्वबोध ज्ञानेश्वरी भाग ५९
https://youtu.be/QFanehMgbQA

60. स्वबोध ज्ञानेश्वरी भाग ६०
https://youtu.be/OPmmLBBmD9k

61. स्वबोध ज्ञानेश्वरी भाग ६१
https://youtu.be/bTx65uxaqcE

62. स्वबोध ज्ञानेश्वरी भाग ६२
https://youtu.be/YFiGnW05e54

63. स्वबोध ज्ञानेश्वरी भाग ६३
https://youtu.be/y14WTWs_QLY

64. स्वबोध ज्ञानेश्वरी भाग ६४
https://youtu.be/7PsJlL-usJA

65. स्वबोध ज्ञानेश्वरी भाग ६५
https://youtu.be/xvvUnn8vyXM

66. स्वबोध ज्ञानेश्वरी भाग ६६
https://youtu.be/bBSvyZO3SJY

67. स्वबोध ज्ञानेश्वरी भाग ६७
https://youtu.be/IDrGUu1yUsw

68. स्वबोध ज्ञानेश्वरी भाग ६८
https://youtu.be/fvWckeSzIUw

69. स्वबोध ज्ञानेश्वरी भाग ६९
https://youtu.be/IT1j5Z8lK4Q

70. स्वबोध ज्ञानेश्वरी भाग ७०
https://youtu.be/Gk4Dd3-9p1k