Students Corner

Admission Scholarship /Freeship - 2022-23

Admission Scholarship /Freeship - 2022-23..

Lecture series of Dr. Vinayak Govilkar.

Lecture series of Dr. Vinayak Govilkar...

15th PERSONALITY DEVELOPMENT COURSE FOR GIRLS

More Details about PERSONALITY DEVELOPMENT COURSE..

16th SUMMER MILITARY TRAINING COURSE FOR GIRLS

More Details about16th SUMMER MILITARY TRAINING COURSE FOR GIRLS..

What is of SMTC?

Click here for the info. about the SMTC..

ज्ञानेश्वरी निरुपणकार पद्माकर देशपांडे यांच्या स्वबोध ज्ञानेश्वरीतून......

संत ज्ञानेश्वर......१३ व्या शतकातील प्रसिद्ध मराठी संत आणि कवी होते. भागवत संप्रदायाचे प्रवर्तक, योगी व तत्वज्ञ म्हणूनही ते परिचित होते. भावार्थदीपिका (ज्ञानेश्वरी) अमृतानुभव, चांगदेवपाष्टी व हरिपाठाचे अभंग या त्यांच्या काव्यरचना आहेत. अध्यात्म आणि तत्वज्ञानविषयक विचार मराठीतूनही व्यक्त करता येतात असा विश्वास संत ज्ञानेश्वरांनी आपल्या ग्रंथकर्तृत्वातून निर्माण केला. त्यामुळे समाजातील सर्व थरांतील लोकांबरोबरच विद्यार्थी.शिक्षकक,शिक्षकेत्तर कर्मचारी अशा सर्वांनाच हे विचार ऐकायला मिळावे,आध्यात्मिक प्रेरणा ..

Tentative time table for First year online lectures - Academic year 2021-22

Tentative time table for First year online lectures - Academic year 2021-22..

You tube Lecture Videos

You tube Lecture Videos..

Recent developments in Afghanistan

The Department of Defence and Strategic Studies of CHMES’ Bhonsala Military College has created a YouTube video about the recent developments in Afghanistan..

Botany e-Content

Botany e-Content..

Time Table of PG -Offline Classes

PG offline time table..

Employment Opportunities for NCC cadets

Employment Opportunities for NCC cadets..

Time table Of PG - Online Classes

Time table Of PG - Online Classes..

Notice for Students regarding fees instalment and scholarship schemes

Notice for Students regarding fees instalment and scholarship schemes..

Scholarship Schemes

Scholarship Schemes Info..

Notice for junior college students

Notice for junior college students..

Links-Students Must Know

Links-Students Must Know..